Thông tin thanh toán

NGÂN HÀNG VIETCOMBANK


Số tài khoản: 0091000613033

Chủ tài khoản: Lê Thị Thanh Tâm

Chi nhánh: Kiên Giang

NGÂN HÀNG SACOMBANK


Số tài khoản: 070105555766

Chủ tài khoản: Lê Thị Thanh Tam

Chi nhánh: Tiền Giang